چاپ شیرینگ حرارتی

شیرینگ حرارتی امروزه ۹۰ درصد خط تولیدها نیازمند بسته‌بندی شیرینگ هستند. شیرینگ‌ها پلاستیک‌های حرارتی هستند که برای بسته‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند. قطعا درفروشگاه‌ها محصولات غذایی و مصرفی‌ را دیده‌ایم که به وسیله نایلونی محکم و مقاوم بسته‌بندی شده‌اند( مثل باکس‌آب معدنی )به این نوع از بسته‌بندی شیرینگ کردن می‌گویند یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرینک انعطاف‌پذیری و …

چاپ شیرینگ حرارتی ادامه …