خصوصیات

خانه ایده آل خود را پیدا کنید

لیست‌های بی‌نظیر از بهترین‌ها

رهن و اجاره
۵۲۳۵۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

دفتر: ۲۰ / حمام: ۶ / مساحت:۱۰۴۵۰ متر مربع

رهن و اجاره
۱۱۰۰۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق خواب: ۳ / حمام: ۲ / مساحت: ۱۴۵۰ متر مربع

رهن و اجاره
۱۶۰۰۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: ۲ / حمام: ۱ / مساحت : ۴۵۰ متر مربع

فروشی
۸۶۵۰۰۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: ۱ / حمام: ۱ / مساحت: ۱۵۰ متر مربع

فروشی
۱۳۰۰۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: ۲ / حمام: ۲ / مساحت:۷۲۵ متر مربع

فروشی
۱۲۳۵۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق خواب: ۳ / حمام: ۲ / مساحت: ۱۴۵۰ متر مربع

خانه ایده آل خود را پیدا کنید

خانه‌های جذاب

رهن و اجاره
۵۲۳۵۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

دفتر: ۲۰ / حمام: ۶ / مساحت: ۱۰۴۵۰ متر مربع

رهن و اجاره
۱۱۰۰۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق خواب: ۳ / حمام: ۲ / مساحت: ۱۴۵۰ متر مربع

رهن و اجاره
۱۶۰۰۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: ۲ / حمام: ۱ / مساحت : ۴۵۰ متر مربع

خانه ایده آل خود را پیدا کنید

بهترین دفاتر اداری

رهن و اجاره
۵۲۳۵۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

دفتر: ۲۰ / حمام: ۶ / مساحت:۱۰۴۵۰ متر مربع

رهن و اجاره
۱۱۰۰۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق خواب: ۳ / حمام: ۲ / مساحت: ۱۴۵۰ متر مربع

رهن و اجاره
۱۶۰۰۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: ۲ / حمام: ۱ / مساحت : ۴۵۰ متر مربع

فروشی
۸۶۵۰۰۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: ۱ / حمام: ۱ / مساحت: ۱۵۰ متر مربع

فروشی
۱۳۰۰۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق های خواب: ۲ / حمام: ۲ / مساحت:۷۲۵ متر مربع

فروشی
۱۲۳۵۰۰۰ تومان
تهران، خیابان فرجام، کوچه گلستان

اتاق خواب: ۳ / حمام: ۲ / مساحت: ۱۴۵۰ متر مربع

اسکرول به بالا