واحد وب رول (روزنامه)

خدمات واحد وب رول صفحه بندی و چاپ روزنامه با تیراژ بالا، مجله، ویژه نامه، هفته نامه، نیازمندی‌ها و … چاپ روزنامه و مجله در واحد وب رول چاپ روزنامه با استاندارد جدید و با دستگاه پیشرفته چاپ با قابلیت چاپ تیراژ بالا انجام می‌شود. این واحد قدیمی‌ترین واحد از مرکز چاپ و بسته بندی …

واحد وب رول (روزنامه) ادامه …