همدان فروت

لیبل میوه واحد همدان فروت با تولید لیبل‌های انگشتی، لیبل های جعبه میوه و دورپیچ هایی از جنس سلفون و کاغذ گامی جدید در بسته بندی میوه برداشته است. لیبل های انگشتی و دورپیچ بصورت الزام برای برند های صادر کننده میوه درآمده اند. لیبل‌ها باعث ایجاد اعتماد از طریق دیده شدن نام برند توسط …

همدان فروت ادامه …