خدمات

درباره ما ...

چاپخانه «پيام‌رسانه» با سرمايه‌گذاري مستقيم تيم همدان‌پيام راه‌اندازي شده است و حاصل تجربيات يك مجموعه باانگيزه را در زمينه فيلم و زينك و چاپ روزنامه و توزيع به كار بست تا نه تنها بخشي از مشكل روزنامه‌داري و سرعت در انتشار را حل كند بلكه…
بیشتر