توشه آیینه

توشه آیینه – بسته بندی حبوبات

متریال مصرفی:  opp (40میکرون) + cpp (30میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، پاکت ساده ، لمینت

فهرست