تارزان2

تارزان – بسته بندی چیپس میوه

متریال مصرفی: متالایز (20 میکرون) + opp (40 میکرون)

خدمات انجام شده برای این محصول: اسلیت ، پاکت ساده ، لمینت

فهرست