شکیبا

شکیبا  – بسته بندی پسته

متریال مصرفی: (30 میکرون) cpp + (20میکرون)  opp

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، پاکت ساده ، لمینت

فهرست