دوغ پگاه - شیرینک

پگاه – بسته بندی دوغ پاستوریزه

متریال مصرفی: شیرینک PVC (40 میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، روده ، شیت

فهرست