مهر آیین

مهر آیین – بسته بندی چای

متریال مصرفی:  opp (20 میکرون) + صدفی (35 میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، پاکت ساده ، لمینت

فهرست