همنازهمناز  – بسته بندی پودر لباسشویی

متریال مصرفی:  opp (20 میکرون) + صدفی (35 میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، پاکت بغل کاست ، لمینت

فهرست