شای الذهبی

شای الذهبی  – بسته بندی چای

متریال مصرفی:  opp (40 میکرون) + متالایز (40 میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، پاکت بغل کاست ، لمینت

فهرست