litography

 

لیتوگرافی و فرم بندی

مرکز چاپ و بسته بندی همدان با در اختیار داشتن پرسنل متخصص در زمینه لیتوگرافی از دستگاه مدرن Plate setter برای تهیه زینک چاپ استفاده می کند. در مقاله زیر شرحی از فرآیند تهیه زینک آماده شده که مطالعه آن درک بهتری از لیتوگرافی به دست می دهد.

زینک یا پلیت صفحه آلومینیومی است که بعد از طراحی تهیه می شود. بدین صورت که برای هر رنگ از طرح چاپی که بعد از طراحی تفکیک شده یک زینک مخصوص همان رنگ تهیه می شود.

این تصاویر توسط زینک و نوعی پلیمر که روی زینک چاپ می شود تهیه میشوند. صفحات زینک از موادی تشکیل شده اند که مرکب رنگ را به هیچ وجه به خود جذب نمی کنند. اما مواد پلیمری که روی زینک چاپ می شود جاذب مرکب خواهد بود. به این ترتیب تصاویر موجود روی زینک رنگ را جذب و روی متریال چاپی که با آن تماس دارند انتقال می دهند.

لیتو گرافی به دو روش انجام می پذیرد:

روش Image Setter  :

در این روش از تهیه زینک که از مواد پلیمری حساس به نور فرابنفش پوشانده شده اند زیر لایه فیلم که به شکل تصویر دلخواه است تحت تابش نور فرابنفش قرار می گیرید. قسمت هایی از پلیمر که زیر فیلم قرار دارند از تبخیر در امان می مانند. و بقیه قسمت ها تحت تاثیر نور تبخیر می شوند. این فرایند منجر به چاپ شدن تصویر بر روی زینک خواهد شد.

پس از تبخیر هنوز زینک آماده نیست و باید توسط مواد قلیایی شسته شود تا بقیه مواد باقی مانده روی سطح زینک که تحت تابش از بین نرفته نیز از روی آن شسته  شود.

روش Plate Setter  :

از دستگاهی با همین نام برای تهیه زینک استفاده می شود. که تمام فرآیند چاپ زینک را بدون درست کردن فیلم بصورت اتوماتیک انجام می دهد.این دستگاه فایل های خروجی طراحی را از کامپیوتر دریافت و روی زینک پرینت می کنند.

plate setter

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست