نمایشگاه 35

سی مین حضور مرکز چاپ و بسته‌بندی همدان(همدان لیبل)در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران
مکان: تهران محل دائمی نمایشگاه بین المللی
سالن: فضای باز بین سالن ۳۸ و میلاد
زمان:۸ لغایت ۱۱آذر ماه ۱۳۹۸
ساعت بازدید: ۸الی۱۷
تلفن تشریفات:۹۱۸۳۱۴۸۱۸۸

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست