سلمکیسُلمکی  – بسته بندی همبرگر

متریال مصرفی:  پشت طوسی 250 گرم – یکرو

خدمات انجام شده این محصول: سلفون مات – لترپرس – برش – جعبه ساز

فهرست