پاک - شیرینک

پاک – بسته بندی ماست پاستوریزه

متریال مصرفی: شیرینک PVC (40 میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، روده ، شیت

فهرست