پارس جوش شیرین

جوش شیرین پارس – بسته بندی جوش شیرین روسی

متریال مصرفی: پلی استر (12 میکرون) + cpp (50 میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، وارنیش ، تحویل بصورت رول

فهرست