721 (بسته بندی یک نفره  هات چاکلت)

متریال مصرفی:  ساشه متالایز (90میکرون)

خدمات انجام شده این محصول: اسلیت ، پاکت سه طرف دوخت

فهرست