دن آوا

دُن آوا – بسته بندی حبوبات

متریال مصرفی: (30 میکرون) cpp + (20میکرون)  opp

خدمات انجام شده برای این محصول: اسلیت ، پاکت ساده ، لمینت

فهرست