اگهی استخدام

شرایط کار و مزایا:

 شرایط سن: 22 تا 35 سال

مدرک تحصیلی: دیپلم و بالاتر

حقوق: قانون کار + مزایا

بیمه: دارد

سرویس: دارد

ساعت کاری: 16 الی 24 ️

تلفن هماهنگی: 08134586780 و 08134586649

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست