twosided-sewing

دوطرف دوخت و سه طرف دوخت

این خدمات برای پاکت های بسته بندی مناسب است که توسط دستگاه مخصوصی با بهره گیری از حرارت اطراف پاکت های تولید شده در اصطلاح به هم دوخته می شوند.

دستگاه موجود در مرکز چاپ و بسته بندی همدان قادر است دو نوع دوخت مربعی و سه خط را برای پاکت های بسته بندی انجام دهد. که نمونه آنها را در تصاویر زیر مشاهده می کنید:

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست