حضور مرکز چاپ و بسته بندی همدان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی است.
این نمایشگاه امروز بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک در منطقه خاورمیانه به شمار می رود و در بین نمایشگاه های معتبر صنعت پلاستیک جهان طبقه بندی می شود.
مرکز چاپ و بسته بندی همدان که از صنایع پیشرو در صنعت چاپ می باشد با حضور خود در این نمایشگاه اقدام به معرفی توانمندی ها و پتانسیل بالا در چاپ لیبل های صنعتی در اوزان کم تا بالا، بدون کلیشه و سیلندر می نماید که از دید صاحبان سرمایه و صنایع این خود از مزایای منحصر به فرد و مورد قبول این بخش می باشد.