چاپ رول، چاپ گردشی بوده و در مقایسه با چاپ افست مبتنی بر کاغذ برش خورده به سرعت انجام می‌شود.

در چاپ رول از فرآیندهای بسیار گرم و بسیار سرد برای خشک کردن بعد از چاپ استفاده می‌شود. برای مثال بروشور، کاتالوگ و مجلات (تبلیغاتی) با چاپ گرم چاپ می‌شوند در حالی که دستگاه‌های چاپ سرد برای چاپ روزنامه و روی جلد کتاب استفاده می‌شوند. در چاپ افست مبتنی بر کاغذ برش خورده، معمولا از چهار سیستم جوهرافشان استفاده می‌شود، در حالی که در چاپ رول برخلاف برگه های تکی می‌توان هردو طرف کاغذ را چاپ کرد. این نوع چاپ بی عیب و نقص بوده و بدین معنی است که کاغذ رول با غلتک ها به طرف جلو حرکت کرده و در این نوع چاپ میزان سرعت غلتک ها نیز بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت است.