چاپ لیبل و لفاف های بسته بندی با مدرنترین دستگاه چاپ اروپایی
در مرکز چاپ و بسته بندی همدان ( پیام رسانه )
تلفن همراه ۰۹۱۸۳۱۴۸۱۸۸

ارتباط با ما:

نشانی: همدان ،شهرک صنعتی بهاران ،خیابان نهم

تلفن:۳-۰۸۱۳۴۵۸۶۷۳۱

فکس:۰۸۱۳۴۵۸۶۶۴۹

ایمیل:info@anichap.com

ساعت کاری:۲۴ ساعته

تلگرام: HamedanLable@