مجتمع چاپ پیام رسانه با سرمایه گذاری مستقیم روزنامه همدان پیام ( پر تیراژترین روزنامه محلی غرب کشور) با دو شعبه همدان و تبریز راه اندازی شد و حاصل تجربیات یک مجموعه با انگیزه را در آماده سازی و چاپ روزنامه و توزیع به کاربست تا نه تنها بخشی از مشکل روزنامه داری و سرعت در انتشار را مرتفع نماید، بلکه برای غرب و شمال غرب یک فرصت طلایی باشد تا از اعماق مشکلات چاپ و کیفیت پایین بیرون امده و به بعد دیگری از توسعه رسانه های مکتوب بی اندیشد.
با راه اندازی چاپخانه های رول تخصصی غرب کشور در همدان و شمال غرب کشور در تبریز و چاپ همزمان دو روزنامه ایران و همشهری و بیش از ۱۵۰ نشریه محلی از ۱۰ استان در این چاپخانه اکنون فرصت جدیدی به وجود امده تا نشریات سراسری امکان چاپ هم زمان روزنامه های خود را برای مردمان استان های دوردست از پایتخت ایجاد نماید.
مجتمع چاپ پیام رسانه همدان در سال ۹۰ با راه اندازی فاز ۲ اقدام به نصب دستگاه های چاپ افست ورقی هم زمان رنگی و واحد صحافی به منظور گسترش خدمات خود در قالب خدمات چاپ و بسته بندی گام بعدی را برداشت و امروز به عنوان یکی از مجهزترین، بزرگترین و تنها مرکز چاپ شبانه روزی غرب کشور ضمن انجام سفارشات چاپی اقدامبه طراحی و تولید بیش از ۷۰ محصول متنوع کاغذی نموده و گام مهمی در تولید محصولات منطبق با معیارهای اسلامی-ایرانی و واردات دفاتر مدارس و محصولات کاغذی بردارد.
اکنون انجام تمامی خدمات پیش از چاپ ، چاپ و پس از چاپ همگی در زیر یک سقف برگ زرینی است بر تارک مجتمع پیام رسانه که از مزیت های آن می توان به سرعت انجام سفارش، جمع شدن تمام تخصص های یک طیف کاری در زیر یک سقف و قیمت تمام شده مناسب را برشمرد.